Algemene voorwaarden

Begrippen

1. Opdrachtgever is het bruidspaar

2. Opdrachtnemer is de fotograaf Maurits van Hout

3. Met reportage wordt bedoeld het schieten van foto’s

4. Met DVD wordt bedoeld een beelddrager waarop de foto’s van de huwelijksreportage staan.

5. Reiskosten zijn de kosten die de fotograaf maakt om van zijn studio naar de eerste locatie van het huwelijk te gaan en weer terug.

6. Een foto is een digitale vastlegging van een moment genomen met een digitale camera.


Algemeen


De opdrachtgever maakt met de opdrachtnemer de afspraak om foto’s op locatie(s) te schieten en deze te leveren volgens afspraak. Levering kan per dvd, maar ook per internet transfer of fysiek in de vorm van een album. De opdrachtgever maakt afspraken over het aantal uren dat de fotograaf aanwezig is en foto’s maakt. Daarnaast spreekt hij af wat de bijzonderheden zijn, wanneer er bijvoorbeeld geen foto’s mogen worden gemaakt. Wanneer dit niet wordt afgesproken valt opdrachtnemer niet aan te rekenen als hij foto’s neemt op ongewenste momenten of tijdstippen.


De inhoud van de foto’s


Vooraf wordt besproken welke onderdelen van de dag worden gefotografeerd. Hiervan kan worden afgeweken op verzoek, ook op de dag zelf. Wanneer er meer moet worden gefotografeerd kan dit een verhoging van de kosten betekenen. Wanneer het minder is geldt de afspraak in de overeenkomst/offerte aangezien de fotograaf die dag vrij heeft gehouden van andere klanten  ten behoeve van het bruidspaar. Ten aanzien van smaak valt niet te twisten. Dat betekent dat opdrachtgever vooraf de stijl van fotograferen heeft kunnen bekijken en heeft kunnen zien of dit aansprak. Achteraf valt hier dan ook niet over te reclameren, tenzij er sprake is van een duidelijke wanprestatie (alle foto’s onscherp etc.) in vergelijking tot wat normaal te verwachten valt.    


Nakomen

Beide partijen zijn verplicht de afspraken gemaakt in de offerte na te komen. In het geval van de fotograaf is dat het aanwezig zijn, het maken van de foto’s en het leveren van een afgesproken eindproduct zoals een album. Bij niet nakomen komt de tegenprestatie te vervallen. Bij het bruidspaar betekent nakomen, het betalen van de uren of het totaalpakket.


Niet-nakomen


Als de fotograaf ziek wordt dan zal hij dit direct laten weten aan het bruidspaar zodat in overleg kan worden gezocht naar een vervanger. De fotograaf zal in dit geval zijn best doen om binnen zijn netwerk een vervanger te regelen. Dit is geen verplichting maar een morele plicht. Immers overmacht is een beperkende factor. Net zoals dat het bruidspaar ziek kan worden en daardoor kan besluiten dat de bruiloft niet doorgaat dan wel gecancelled wordt. Het gaat dan wel om overmacht, waarbij sprake is van aantoonbare ziekte van of het bruidspaar of directe familie. Het is mogelijk de bruidsreportage kosteloos te annuleren tot 2 weken voor het huwelijk. Daarna zijn er kosten verschuldigd ivm gederfde inkomsten van de fotograaf. Binnen 2 weken voor het huwelijk zijn de kosten 25% van het totale aantal uren van de reportage en binnen 1 week voor het huwelijk 50% van de totale uren die afgenomen zouden worden. Wanneer er een andere fotograaf geregeld wordt om de reportage te doen, moet er met hem worden onderhandeld over de prijs en de inhoud. Maurits van Hout Fotograaf is hiervoor niet aansprakelijk.


Gebruik van de geleverde foto’s.


Het is niet toegestaan de foto’s van de reportage commercieel te gebruiken. Gebruik op social media mag, maar dan wel onder vermelding van het copyright van de fotograaf.

Voor zover hier niet genoemd zijn de algemene voorwaarden geldig van Maurits van Hout Fotograaf, te vinden op www.mauritsvanhout.com/